Αιματολογια

Η αιματολογία είναι ο κλάδος που ασχολείται με το αίμα, τους ιστούς που παράγουν αίμα και τις αιματολογικές ασθένειες. Κατά τον αιματολογικό έλεγχο εξετάζονται ποσοτικά και μορφολογικά όλα τα συστατικά του αίματος. Το εργαστήριο Medifos διενεργεί όλες τις απαραίτητες αιματολογικές εξετάσεις.

Διαθέσιμα τεστ στο εργαστήριο Medifos

ABO TYPING AND RH
ANTITHROMBIN III
APTT
BLEEDING TIME
CLOTTING TIME
COAGULATION FACTORS
D-DIMER
FACTOR XIII
FBC-ESR
FDP
FIBRINOGEN
HBA1C
HgB A2
HGB ELECTROPHORESIS
HOMOCYSTEINE
INR
PROTEIN C
PROTEIN S
PROTHROMBIN TIME
RETICULOCYTE COUNT
SERUM FDP
SICKLEDEX (SOLUBILITY TEST)
THROMBOPHILIA SCREENING

Ελληνικά